FK SMEDEREVO

Osnovan: 06.05.1924. godine

Goranska 12, 11300 Smederevo, P. fah 119
Tel. : 026/223-319, 224-509, 223-030
Faks : 026/224-509

Generalni sponzor

US Steel Serbia

Upravni odbor FK SMEDEREVO
Predsednik Upravnog odbora : Jovica Dobrić (U. S. Steel Serbia)
Potpredsednik Upravnog odbora : Matthew Lewis (U. S. Steel Serbia)
Član Upravnog odbora : Aleksandar Andonovski (U. S. Steel Serbia)
Član Upravnog odbora : Vojislav Stokić (predstavnik građana)
Član Upravnog odbora : Brian McShea (U.S. Steel Serbia)
Član Upravnog odbora : Snežana Đikić (RaiffeisenBank)
Član Upravnog odbora : Boris Petković (DHL)
Član Upravnog odbora : Ivan Beljić (DHL)
Član Upravnog odbora : Veselin Jovicević (predstavnik vlasnika)
Član Upravnog odbora : Goran Bogdanović (predstavnik kluba)
Član Upravnog odbora : Predrag Umićević (predstavnik grada)
Član Upravnog odbora : Đorđe Bojatović (Minel Enim)
Član Upravnog odbora : Ilija Trujić (Messer Tehnogas)
Član Upravnog odbora : Siniša Prelić (Samostalni sindikat)
Član Upravnog odbora : Mileta Gujaničić (Nezavisni sindikat)
Član Upravnog odbora : Dragan Milovanović (ASNS)
  Izvršni odbor FK SMEDEREVO
Predsednik Izvršnog odbora : Jovica Dobrić
Potpredsednik Izvršnog odbora : Matthew Lewis
Član Izvršnog odbora : Aleksandar Andonovski
Član Izvršnog odbora : Goran Bogdanović
Član Izvršnog odbora : Vojislav Stokić

Rukovodstvo FK Smederevo
Direktor : Goran Bogdanović
Generalni sekretar : Mile Simić
Finansijski direktor : Miloš Đokić
PR menadžer : Stanimir Spasić
Direktor Škole fudbala : Aleksandar Pantić
Upravnik stadiona : Živorad Milovanović
Stručni saradnici : Dragan Paunović, Milan Kocić
Tehnički sekretar : Sandra Begić