U sadašnjem obliku objekat se sastoji od fudbalskog terena, četiri tribine, dva polukružna objekta i zgrada svlačionice u podtribinskom prostoru severne tribine. Zapadna tribina pored gledališta sadrži svečanu ložu i ložu za novinare. Svi prilazi tribinama se izvode direktno po horizontali ili lako nagnutim pešackim rampama. Tribine su armirano betonski montažni elementi formirani na livenim elementima: šipovi, dijafragme, nadglavne grede, i stubovi. Objekat je oblika "zatvorene školjke" sa ukupnim brojem od 17200 sedećih mesta.
U budućem nastavku izgradnje autor projekta je predvideo pokrivanje svih tribina sa čeličnim rešetkastim lukom raspona 160m, kružni terasasti objekat "vidikovac", dva pomoćna fudbalska terena u zaleđu istočne tribine, teniske terene u zaleđu južne tribine kao i prilazne saobraćajnice i parkirališta.
 
Autor projekta:
Janko Živadinović
Autori konstrukcije:
prof.dr.M. Ivković dipl.ing.građ.
Drago Ostojić dipl.ing.građ.
Projektant konstrukcije:
Slobodanka Kracun dipl.ing.građ.
Autor geomeh. elaborata:
Institut za geotehniku i geofiziku
Izvodači:
KMG "Trudbenik" Beograd H.P., "Rad" Beograd H.P,. "Jugovo" Smederevo H.P., SD "Partizan" Beograd
ISTORIJAT IZVOĐENJA RADOVA

- zgrada svlačionice: 1993, 1994
- južna i donji deo istočne tribine: 1996
- zapadna tribina i "kule": 1998
- gornji deo istocne tribine: 1999
- glavni teren i severna tribina: 2000